Vi er interessert i både kjøp og samarbeid om eiendommer med utviklingspotensial.

Gjennom vår markedsmessige og bygningstekniske nøkkelkompetanse vurderer vi gjerne interessante prosjekter. Via vårt etablerte nettverk vil vi positivt påvirke videre utvikling av eiendommer, både som eier og partner.