Eiendomsutvikling

Viken Handelseiendom AS er en eiendomsutvikler som alltid er på jakt etter tomter og næringseiendommer med utviklingspotensial. Er du eier eller formidler av slike, setter vi stor pris på å få snakke med deg.

På jakt etter tomter og utviklingseiendommer

Vår filosofi som eiendomsutvikler er å ikke ha et forhåndsdefinert konsept i form av byggeteknikk eller segment. Vi ser først på tomtens egenskaper, områdets demografi og grunneiers ønsker. Deretter ser vi på om det er leiligheter, rekkehus, eneboliger, næringsbygg eller en kombinasjon av dette som skaper den beste løsningen.

Har du en eiendom på det sentrale Østlandet, vil vi gjerne snakke med deg angående eiendomsutvikling. Både kjøp og andre samarbeidsformer er interessant for oss.