Grønlandsleiret 55, Oslo

Næringslokaler på ca.120 m2 fordelt på to enheter . Ferdigstillelse 4. Kvartal -2020
I tilknytning til næringslokalene består prosjektet av et større boligbygg mellom to eksisterende bygårder
på Grønland i Oslo.