Lørensporten, Oslo

Næringslokaler i Lørenveien 57-63 på ca.450 m2 som består av 3-5 enheter. Forventet ferdigstillelse 4. Kvartal -2020.
Lørenporten er et nytt og stort leilighetsprosjekt på Løren. Lørenporten vil ved ferdigstillelse bestå av totalt syv bygg
med tilsammen 440 leiligheter.