SENTRUM HANDELSBYGG AS har fusjonert med det nye selskapet, VIKEN HANDELSEIENDOM AS som en del av selskaps omstrukturering i 2018.

Vi er i sterk vekst, og utvikler og forvalter en portefølje med spennende eiendommer i sentrale strøk i Oslo og omegn. Vi fokuserer spesielt på næringslokaler, med optimal beliggenhet for handelsvirksomhet.

Profesjonalitet
Pålitelighet
God service

VIKEN HANDELSEIENDOM AS utøver et aktivt eierskap der vi engasjerer oss i alle ledd. Fra finansiering og kjøp til drift med forvaltning og optimalisering av utleie, der merverdi på investeringen tilføres og hentes ut ved eventuelt salg.

Vi besitter solid kjernekompetanse for vår forretningsmodell, og vi tilknytter oss andre profesjonelle aktører ved behov for å gjennomføre investeringer på best mulig måte.