Storgata 40-42, Lillestrøm

Næringslokaler på tilsammen 612m2 som består av seks enheter
Meget sentral beliggenhet i Storgata i Lillestrøm. Engebrets Promenade som prosjektet heter blir et helt nytt kvartal i
sentrum av Lillestrøm med tilsammen 171 leiligheter, samt våre næringslokaler på 610 m2. Næringslokalene er utleid.